RSS
 

بایگانی ‘نکته ها’ دسته ها

سخنی کوتاه در باره ادیان

۱۸ دی

  این کلام زیبا از امام علی است که فرمود: ”دین را مانند پوستین وارونه پوشیده اند.“

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

تأثیر آگاهی مطلوب در تحول انسان

۲۵ اردیبهشت

براستی هر نوع آگاهی و علمی که نمی تواند از بشر ”انسان“ بسازد!  مگر علومی که در باره ”خودِ انسان“ باشد.

            خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

عوامل اساسی در عقب ماندگی یک کشور

۰۴ اردیبهشت

 هر مانع یا آسیبی ــ چه خارجی و چه داخلی ــ که در روندِ  طبیعی سیستم یک جامعه بوجود آید موجب عقب ماندگی و بدبختی آن ملت خواهد شد.

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

ضرورت تغییر در حکمت ِ احکام

۱۳ فروردین

   در تغییرات زمان و تحولات روزگار ”با توجه به اساس و هدف دین“ می توان حکمی را تغییر و یا اصلاح و تکمیل نمود. 

 

خواندن ادامه این مطلب »

 
 

نشانه ی بی فرهنگی و جهالت

۱۱ دی

      همه میدانیم انسان قابل احترام و ارزش است و می بایست از حقوقِ انسانیِ خود  برخوردار گردد، اما شاید کمتر بدانیم ”هر کس در هر مسئولیتی، اگر نسبت به حقوق تضییع شده انسانی،  احساس مسئولیت نکند و در جهت یاری او اقدامی ننماید مسلمان نیست.“(۱)  

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

واقعیتی تلخ از خرید ”ادوات مرگبار“

۳۰ مرداد

       … و این چنین با اموال و درآمد مردم، خودِ  آنان را می کشند.

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

می خـواهـم بـدانـم…

۲۰ اردیبهشت

شما که به ”خـــدا“ ایمان دارید،  چگونه چشم از ”خلق خدا“ بسته اید!!…

خواندن ادامه این مطلب »

 
۳ دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

حداقلِ انتظـار از ”انسـان“

۱۵ اسفند

        مـا بـا چشـم ”ظاهر بین“ و سطحی به دنیــا می آییـم،  تا بتـوانیم با ”چشم باطن بین“ و عمیق از دنیــا برویـم…

 

خواندن ادامه این مطلب »

 
۲ دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

نگرشی به علمِ ژنتیک و ابرقدرت ها…

۱۰ بهمن

علمِ  ژنتیک هم میتواند انسـان را  متعـالی و به اوج برسـاند و هم میتـواند او را به ذلت و تبـاهی بکشاند،  و امروزه منحصراً در انحصارِ کسـانی است که با بی رحمی تمام،  منـافعِ  دنیــا  و ملتهای محـروم را  به غارت می برند.

خواندن ادامه این مطلب »

 
۸ دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

تفاوت انسانیت با حیوانیت

۲۴ دی

”الفبای انسانیت“ یعنی هر عملی که انجام می دهی باید کاملاً مراقب و مواظب باشی که عمل تو موجبِ  لطمه به دیگران و یا آزار و اذیتِ  انسانهای دیگر نشود . خواندن ادامه این مطلب »

 
۲ دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها