RSS
 

بایگانی ‘نکته ها’ دسته ها

فاصله دینی

۱۸ آذر

خیرخواهی ، نیکوکاری و مهربانی خواستِ همه ادیان است. خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

آیا ما ”اشرف مخلوقات“ هستیم؟!.

۱۲ آذر

براستی آیا ما ”اشرف مخلوقات“ هستیم؟!.

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

یک بام و دو هوا

۰۳ آذر

از نشانه های ”عدالت“ و سلامت ِجامعه این است که به مجردِ آشکار شدن ستم و تعدی بر کسی، بلافاصله نسبت به تعدی گر ”برخورد“ و از تعدی و ستم او ”پیشگیری“ و نسبت به ”احیاء حقِ ستم دیده“ اقدام نمایند.

خواندن ادامه این مطلب »

 

خود شناسی را از کجا آغاز کنیم؟

۱۴ شهریور

هیچ علمی در میان علوم برتر و ضروری تر از خودشناسی نیست.

 

 

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

انقلاب و فرصت طلبان

۰۳ شهریور

با تغییرِ رنگِ یک بنای ویران، بدون پرداختنِ ریشه ای به ساختارِ آن،  نه تنها هیچ مشکلی حل نمی شود که به هیچ خواسته و آرمانی هم نمیتوان رسید…

 

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

حقیقتِ شب قدر

۰۵ تیر

در ظلمت جهل و غفلت، با رهائی از اسارت ها و آموزش و تمرینی که می نمایی، به بررسی خود و زندگیت بپرداز  و با تغییر و تحولی که نمودی به زندگیت ”کیفیت“ و به ”رشد و تعالی“ نزدیک تر شو… 

 

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

ما و زندگی نمایشی

۰۷ خرداد

 این نوع زندگی نه مطلوب حقتعالی است و نه در شأن و مقام انسان.

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

ما و عقائد ارثی…

۲۴ اردیبهشت

 اگر بخواهیم خودمان باشیم باید تمامی این عقاید را بررسی، و از حقانیت آن مطمئن شویم.  

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

لزوم تغییر در باورهای خرافی

۰۷ اردیبهشت

 ﺑﺰﺭگ ترﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ .

 

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها

 

بیشتر مردم زندگی نمی کنند…

۲۷ فروردین

خوشبختی و موفقیت در زندگی به صورت تصادفی به وجود نمی آید بلکه مستلزم ”دانش“ و ”مهارت“ لازم است. 

 

 

خواندن ادامه این مطلب »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته نکته ها